Dag IJC

In het voorjaar van 2016 hebben een aantal leden van Fotoclub Zwolle de oude leegstaande IJsselcentrale Harculo van binnen mogen fotograferen. Vlak daarna is begonnen met de sloop van het gebouw. Fotoclub Zwolle heeft de resultaten geëxposeerd op een drietal locaties, te weten Infocentrum IJssel Den Nul (2019), tijdens het 125 jarig jubileum van de fotoclub;  het  Academiehuis- de Grote Kerk te Zwolle (2020) en in het dienstengebouw van de oude IJsselcentrale, Harculo (2021). Deze laatste expositie was een samenwerkingsverband met “De Stad Verbeeldt“. Hieronder laat ik een paar van mijn foto’s zien, waarbij ik de sfeer van eindigheid en vergankelijkheid heb geprobeerd te vangen.